Haverne

Haverne -

et dejligt fristed!

Den første kolonihave, på arealet hvor Møllevirke og Kongens Kær (haveforeningen) er i dag, blev etableret da der stadig var gartneri. Det var Bent Nielsen, der fik lov at grave et stykke til sig selv, så han kunne dyrke lidt grøntsager.


Da gartneriet blev lukket købte Vejle kommune i første omgang arealet og de første lejekontrakter med kommunen blev indgået i 1971.


Siden hen købte hovedafdelingen i AAB så området. Det var hensigten, at der på et tidspunkt skulle opføres nye almennyttige boliger, men indtil da fik Beboerklubben lov til at styre udlejning af haver på området. Fra 1974 var det således Møllevirke der styrede haverne.


Da der midt i 80'erne skulle vedtages en lokalplan for området, der gjorde det muligt for AAB at opføre nye boliger, var der en mindre opstand ikke mindst blandt havelejerne. Der blev foretaget en underskriftsindsamling mod forslaget hvor ikke mindre end 96 underskrev. Det endte med at lokalplanen blev forkastet, og i stedet blev der vedtaget en lokalplan, der udlagde det meste af arealet som rekreativt område. Efter dette overgik jorden til afdeling 17. Administration af haverne skulle ikke længere varetages af MØLLEVIRKE og i 1985 blev der i stedet dannet en selvstændig haveforening "Kongens Kær".


Flot udsigt ned over haverne og mod byen