Opstarten

Den første generalforsamling

Den 20/2 1973 var der stiftende generalforsamling i Beboerklubben Møllevirke. Etablering af beboerklubben blev støttet med midler af aktivitetsfonden, en fond beboerklubben den dag i dag har stor glæde af hvis der skal søges midler til arrangementer og nyt inventar.


Den første bestyrelse bestod af:


Formand: Otto Lehmann

Næstformand: Kaj Andersen

Kasser: Ebba Jensen

Sekretær: Ruth Mortensen

Birthe Nielsen

Egon Petersen

Albert Mørcke


Kontingent til klubben blev fastsat til 10 kr. / måned og datidens prisliste i baren var:


Øl 2,25 kr

Lys øl 1,50 kr.

Vand 1,25 kr

Kaffe 1,00 kr


Vinterstemning i den gamle beboerklub.